Världsvattendagen

Aktiviteter

Inplanerade arrangemang för Världsvattendagen 2016

Inspiration till aktiviteter inför 2016 kan även hämtas från tidigare Världsvattendagar 2006-2010

Norrköping

SMHI kommer att hålla ett seminarium  under Världsvattendagen  den 22 mars,på temat Vatten och jobb för intresserade gymnasieskolor. Intresserade gymnasieskolor kan anmäla sig till seminariet fram till den 15 mars. Anmälan görs till lena.eriksson@smhi.se

RT @c_martinsen: Imorgon 06.52 på @Gomorron pratar jag om vattnets betydelse för att utrota extrem fattigdom @WaterAidSverige #WorldWaterDay

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Stockholm

Swedish Water House

Siwi kommer som vanligt att anordna ett stort, gratis, öppet seminarium i Stockholm under Världsvattendagen. I år är temat: Vatten för hållbar tillväxt

Årets Världsvattendag kommer att belysa vattnets betydelse för olika sektorer för ofta inser de inte hur betydelsefullt vattnet är utan tar tillgången för given. Vatten blir allt mer en bristvara, konkurrensen hårdnar. Företag och investerare måste bli medvetna om de risker som brist på vatten innebär och på så sätt kunna hantera och minimera riskerna. Genom att förstå och hantera vattenrelaterade risker kan företag bygga resiliens och skapa långsiktig lönsamhet. På seminariet tillkännages årets vinnare av Stockholm Water Prize.

Datum: 22 mars 2016, Tid 09:00 – 13:00, Registrering från 08:30
Plats: Grand Hôtel, Sal Stockholm

Örebro

LP Lastbilstvätt firar Världsvattendagen

Vi bjuder bl.a .på kaffe & bulle som tack för att du tvättar i en av Sveriges modernaste anläggningar
som idag uppfyller alla gällande miljökrav.

Världsvattendagen körs med WordPress | Nyheter som RSS | Baserat på Partnerprogramm Theme