Varför en Världsvattendag?

Internationella Världsvattendagen hålls årligen den 22 mars för att fokusera uppmärksamheten på vikten av vatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

Första initiativet till en internationell dag att fira vatten togs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio år 1992. FN:s generalförsamling svarade genom att utse 22 mars 1993 till den första Världsvattendagen. Varje år har Världsvattendagen ett tema för att lyfta en särskild vattenfråga. UN Water, www.unwater.org/worldwaterday samordnar Världsvattendagen internationellt. I Sverige initieras och samordnas arrangemang av Svenska hydrologiska rådet, SHR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *