Världsvattendagen 2011

Tisdagen den 22 mars 2011 firas Världsvattendagen med temat Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld.

Nu finns det mer att läsa om Världsvattendagen 2011 på FN:s kampanjsida. Där finns kampanjmaterial, fakta och en hel del inspiration, så besök gärna den sidan under ert arbete med att planera för hur just Ni kan bidra till att lyfta frågan om vatten här i Sverige.

Detta är första gången i människans historia som större delen av världens befolkning bor i städer: 3,3 miljarder människor … och det urbana landskapet fortsätter att växa. 38% av tillväxten i städerna utgörs av växande slumområden. Befolkningen ökar i snabbare takt än infrastrukturen i städerna utvecklas.

Syftet med World Water Day 2011 är att fästa internationell uppmärksamhet på hur städernas vattensystemen påverkas av den snabba urbana befolkningstillväxten, industrialiseringen och av problem som orsakas av klimatförändringar, konflikter och naturkatastrofer.

Världsvattendagens inriktning fastställs av UN-Water. Tanken med 2011 års tema diskuterades bland annat vid seminariet World Water Day 2011 – Urban Water Management: Key Issues and Priorities for Action under Världsvattenveckan i Stockholm i september 2010. Se även i seminarieprogrammet för mer information om årets tema.