Vattenpaketet har fått ett nytt moment

Vattenpaketet är ett kostnadsfritt informationsmaterial kring vattenfrågor, som passar för undervisning på högstadiet och på gymnasienivå.

Nu är ett nytt momentet färdigt, det behandlar ämnet: Staden och vattnet, och knyter an till årets tema för Världsvattendagen; Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld.

SHR  har fått stöd från FORMAS för att sammanställa dessa föreläsningar, experiment och rollspel.  En första version av Vattenpaketet finns tillgängligt för nedladdning efter registrering, och en revidering av hela materialet är redan på gång.

Vattenpaketet innehåller nu 10 delmoment, med bildspel och fördjupningstexter, och dessutom rollspel och runt 20 roliga och lärorika vattenexperiment som kan utföras med enkla medel i och utanför klassrummet. Det här är innehållet i Vattenpaketets föreläsningar:

Moment 1: Vatten – en (o)ändlig resurs
Moment 2: Översvämning och torka
Moment 3: Att arbeta för en bra vattenkvalitet
Moment 4: Vatten i en varmare värld
Moment 5: Du äter mer vatten än du dricker!
Moment 6: Vatten? Tänk grönt, inte bara blått!
Moment 7: Hygien och hälsa
Moment 8: Det gränslösa vattnet
Moment 9: Vattenkvalitet
Moment 10: Staden och vattnet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *