Moment 5

Du konsumerar mer vatten än vad du dricker

Momentet behandlar människans direkta och indirekta behov av vatten, och belyser temat för 2012 års Världsvattendag ”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”. Vattnets täta koppling till matproduktion belyses. Begreppen ”virtuellt vatten” och ”vattenfotavtryck” förklaras. Begreppen används för att åskådliggöra hur man kan åstadkomma en bättre vattenhushållning både som enskild, inom en region eller ett land t.ex. genom handel med virtuellt vatten.

Datorpresentation moment 5 Handledning moment 5 Fördjupningstext moment 5