Att mäta snöfall

Nederbörd är inte bara regn utan det är ett meteorologiskt samlingsnamn för olika former av vatten som faller från himlen; regn, snö och hagel. Under vintermånaderna, när nederbörden ofta faller i form av snö, kan man inte använda regnmätaren som beskrivs i Gör din egen regnmätare för att mäta snöfallet. I det här experimentet beskriver vi hur man kan mäta snö. Som sagt innan så mäts nederbörd i mm vatten. Frågan man vill ha svar på när man mäter snöfall är därför hur mycket vatten den motsvarar. Om det exempelvis har fallit 5 cm snö en natt – hur mycket vatten motsvarar då det?

Experimentet är baserat på ett experiment från Skolvädernätet.

Det här behövs: linjal, burk med raka sidor, kartongbit eller liknande.

Man kan göra mer eller mindre noggranna mätningar av snöfall. För en grövre mätning, där man antar att snö och vatten har samma egenskaper, behöver man bara mäta djupet av den nyfallna snön med hjälp av linjal. Detta ska göras på en plats som är skyddad för vindar, så att man vet att snön inte har drivit. Man antar att snödjupet är lika med nederbördsmängden. Uttryck nederbördsmängden (snödjupet) i mm för att få den jämförbar med andra nederbördsmätningar.

Vill man vara lite mer noggrann kan man mäta snöfallet på följande sätt.

  • Gå till en vindskyddad plats där snön inte drivit.
  • Vänd burken upp och ner och tryck ner den genom snön tills du stöter på det gamla snötäcket (eller marken). Använd kartongbiten för att stänga inne snön.
  • Vänd på burken och sätt på ett lock. Ställ ner burken i ett bad med varmt vatten tills snön i burken precis smält. Använd linjalen för att mäta hur många mm vatten snölagret som du samlade in motsvarar.

Hur många millimeter nederbörd kom med snön?

Källa: Skolvädernätet (2010) Experiment. Drivs av Göteborgs universitet.