Osmos

Osmos är transporten av lösningsmedel som sker mellan två vätskor som har olika koncentrationer av ett upplöst ämne, och där transporten sker genom ett membran som bara släpper igenom lösningsmedlet, det vill säga vattnet. Den drivande kraften bakom denna transport är ämnenas strävan att jämna ut koncentrationen mellan lösningarna med olika koncentrationer. Vatten kommer därför röra sig från områden av lägre koncentrationer av en lösning (där det finns mer vatten) till områden av högre lösningskoncentrationer, genom ett membran som inte släpper igenom de större upplösta molekylerna. I detta experiment innehåller potatisen mer salt än kranvattnet, men mindre salt än saltvattnet. Skillnaden i salthalten mellan potatisen och vätskan gör att vatten rör sig genom den. Saltmolekyler är större än vattenmolekyler och hindras att gå genom membranet, det vill säga potatisen.

Det här behövs: 3 lika tjocka potatisskivor, 2 glas, vatten, salt.

  • Häll vatten i de båda glasen. Lös upp salt i det ena glaset, så att du har ett glas med sötvatten och ett med saltvatten.
  • Placera den ena potatisskivan i glaset med kranvatten, den andra i glaset med saltvatten och lägg den tredje på bordet som kontroll. (Är ditt saltvatten tillräckligt salt, kommer du se att potatisskivan som du lägger i saltvattnet flyter, medan den i sötvattnet sjunker, se experimentet Det magiska ägget.)
  • Låt dem ligga orörda under ett par timmar.
  • Ta ut potatisskivorna från glasen och jämför de tre skivorna.

Känn på skivorna. Vad hände med dem? Vilken potatisskiva har blivit hårdare och vilken har blivit mjukare och sladdrigare? Varför?

I glaset med kranvatten transporteras vatten in i potatisen, eftersom den har en högre saltkoncentration och därför också lägre vattenkoncentration än det omgivande kranvattnet. Potatisen fylls av vatten och hårdnar. I glaset med saltvatten transporteras vatten från potatisen till det omgivande saltvattnet, eftersom potatisen har en högre vattenkoncentration och lägre saltkoncentration än det omgivande saltvattnet. Potatisen blir av med vatten och slaknar.