Vatten- och miljöförvaltningsspel

Catchment Detox är ett online-spel där spelarens uppgift är att förvalta ett virtuellt avrinningsområde. Som förvaltare har varje spelare 100 omgångar på sig att göra så många eller få förändringar i landskapet som hon/han vill, med de ekonomiska tillgångar som finns till hands i avrinningsområdet. Spelets syfte är att skapa ett välmående och hållbart avrinningsområde; både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Catchment Detox visar hur svårt det kan vara – och ofta är – att förvalta ett avrinningsområde. Det visualiserar bland annat avrinningsområdens komplexitet liksom orsak och verkan-förhållanden inom varje avrinningsområde.  Mer information om spelet och vägledning till lärare finns på spelets hemsida. Spelet är på engelska.

Det här behövs: Flera internetuppkopplade datorer med Flash 9 installerad på dem. Spelet kan spelas individuellt, i mindre grupper eller i helklass. Se hemsidan för tips.

Vatten är en begränsad tillgång som vi alla är beroende av och i ett avrinningsområde händer mycket som påverkar vattenkvaliteten. Hur kan vi behålla vattnet rent och friskt? The Watershed Game är ett annat vatten- och miljöförvaltningsspel, som är något annorlunda utformat (och lite äldre) än Catchment Detox. The Watershed Game är utformat som en frågesport uppdelad i två svårighetsgrader. På nybörjarnivån lär man sig mer om vad ett avrinningsområde är, medan man på nästa nivå har ansvar för ett avrinningsområde och måste ta olika beslut om det. Syftet med spelet är att som förvaltare utforska olika frågor eller problem i avrinningsområdet som du har ansvar för, ta olika beslut rörande området och att se hur dina beslut påverkar det.

Det här behövs: Flera internetuppkopplade datorer. Spelet kan spelas individuellt eller i mindre grupper där eleverna genom diskussion kan komma fram till gemensamma svar.