Världsvattendagen 2006
i Sverige

Aktiviteter på världsvattendagen den 22 mars 2006

Stockholm

Diskussion kring småskalig vattenkraft (Kl 13-17, Stockholms universitet) (program och presentationer som pdf-filer)

Källor och brunnar i kulturen (olika föredrag kl 18-21, Stockholms universitet)(program)

kl 18 Stig Tornehed, Källakademien: ”Källorna i litteratur och konst”

kl 19 Gert Knutsson, Källakademien: ”Källornas roll för äldre bosättning och kultur”

kl 20 Chester Svensson, Källakademien: ”Tidig källforskning”

----------------------------

Stockholm international water institute (SIWI) presenterar pristagaren av Stockholm Water Prize

----------------------------

Östersjön - ett högst levande hav (extern länk)

Föredrag på Naturhistoriska riksmuseet, kl.18.15 - Hörsalen

----------------------------

Uppsala

Möt Professor Vatten på Världsvattendagen! (pdf)

Barnlitteratur om vatten (Stadsbiblioteket, kl 10-19)

Pumphuset
har extraöppet kl 16-18

Levande vattenmiljö i Uppland (kl 17.15-20, Upplandsmuseet) (program som pdf)

kl 17.15: Anders Larsson, Fyrisåns vattenvårdsförbund: "Aspens väg från Ekoln till Ulva Kvarn"

kl 19.00: Ylva Roslund-Forenius, Länsstyrelsen: ”Kulturhistoriska vattenlämningar i Uppland”

Källor och brunnar i kulturen (olika föredrag, kl 15-22, Geocentrum) (program som pdf)

kl 15:00 Ann-Marie Nilsson, Källakademien: ”Vad blåste brunnsoktetten? Musikens roll vid hälsobrunnen”

kl 15:45 Nils-Johan Höglund, Källakademien: ”Vattenläkekonsten från rit till rehabilitering”

kl 16:30 Anders Hult, Källakademien: ”Att dricka hälsa-om tro och kult vid källorna”

kl 18:00 Torgny Lindgren, författare: ”Det finns inget vanligt vatten”

Obs! Inträde 20:- till Torgnys seminarium, begränsat antal platser. Biljetter börjar säljas från kl17:00. Efter anförandet kommer det att finnas möjlighet till enklare förtäring. Geocentrums café har öppet fram till 19:30.

kl 19:30 Göran Risberg, SGU: ”Enskilda brunnar”

kl 20:00 Britt-Marie Ek, SGU: ”Uran och naturlig radioaktivitet i dricksvatten”

kl 20:30 Frågestund

Västervik,

Samverkan kring kustvattenmiljön - upptaktskonferens med fokus på övergödningen (extern län)

Helsingborg

Vattenutställning (extern länk)


vattendag.org | ändrat 8.1.2009 | Webbansvarig