Nya nationella samordnare för Världsvattendagen 2018!

Josefin Thorslund och John Livsey kommer från och med i år ta över ansvaret som nationella samordnare av Världsvattendagen efter Eva Emadén. Vi arbetar med Världsvattendagen på uppdrag av SHR – Svenska Hydrologiska Rådet. Utanför detta jobbar vi båda som hydrologer (doktorander) vid Stockholms Universitet.

Tveka inte att höra av er med frågor eller synpunkter gällande Värlsvattendagen!

Kontakta oss via: vattendagen22mars@gmail.com

                Josefin Thorslund                                         John Livsey

 

 

       

Svenska hydrologiska rådet (SHR)

SHR är en ideell förening som verkar för att främja hydrologisk forskning och utbildning samt för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer samhället till godo. Främst verkar SHR för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle och för en hållbar användning av vattenresurserna.

SHR samordnar firandet av FNs Världsvattendag i Sverige sedan 2006.

Läs mer på SHRs hemsida.