Nya nationella samordnare för Världsvattendagen 2022!

Rasmus Lundstedt kommer ta över ansvaret som nationella samordnare av Världsvattendagen 2022 efter Josefin Thorslund, John Livsey och tidigare Eva Emadén. Vi arbetar med Världsvattendagen på uppdrag av SHR – Svenska Hydrologiska Rådet. Utanför detta är jag Master Student i Hydrologi vid Uppsala Universitet.

Tveka inte att höra av er med frågor eller synpunkter gällande Världsvattendagen!

Kontakta oss via: vattendagen22mars@gmail.com

   

Svenska hydrologiska rådet (SHR)

SHR är en ideell förening som verkar för att främja hydrologisk forskning och utbildning samt för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer samhället till godo. Främst verkar SHR för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle och för en hållbar användning av vattenresurserna.

SHR samordnar firandet av FNs Världsvattendag i Sverige sedan 2006.

Läs mer på SHRs hemsida.