Världsvattendagen 2007
i Sverige

Aktiviteter på världsvattendagen den 22 mars 2007

Stockholm

Studiedag kring vatten med olika föredrag om aktuella vattenproblem (Kl 9-11, Stockholms universitet) och studiebesök på Stockholm Vatten för gymnasieskolklasser. Mer info

----------------------------

Swedish Waterhouse (SWH) organiserar en halvdag med olika FN organ som jobbar med vattenfrågor och SIWI presenterar pristagaren av Stockholm Water Prize. Mer info

----------------------------

Världsvattendagen på Vattenmuseum Aquaria med filmvisning, vattenexperiment och föredrag.

----------------------------

Länsstyrelsen i Stockholms län: Miljöövervakning av och i Levande Vatten

----------------------------

Fotoutställningen Hard Rain. Our headlong collision with nature på Etnografiska museet. Invigning/vernissage på Världsvattendagen. Utställningen pågår 23 mars-15 juni

-----------------------------

Svenskt Vatten inbjuder till ett seminarium om Kemikaliesamhället - hur kan vi skydda vattnets kretslopp?

-----------------------------

Temadag om vattenforskning

Observera dag: 20.03. 2007

Sektionen för geo- och miljövetenskaper, vid Stockholms universitet, erbjuder gymnasieskolor föreläsningar kring aktuella vattenfrågor. Tisdagen den 20 mars föreläser tre forskare om vatten utifrån sina olika perspektiv. Mer info

Uppsala

Öppna vattenföreläsningar på universitetshuset (program)

-----------------------------

Med Linné som guide för en hållbar planet Konferens på SLU om naturresurser, med bl.a. en föreläsning om "Are forests good for water security in Ethiopian: An example of SLU’s “Fortlöpande Miljöanalys” abroad" (Kevin Bishop)

Norrköping

SMHI bjuder in gymnasieklasser i Norrköping till ett seminarium om vatten.

Kontakt Johan Andreasson

Jönköping

SGU uppmärksammar världsvattendagen på kartdagarna.

Umeå

Föredrag om aktuella vattenfrågor för skolklasser (Umeå universitet)

Helsingborg

Vattenutställning - Livsviktigt vatten (Miljöverkstaden, VA-verket och Parkkontoret på Tekniska förvaltningen i Helsingborg). Mer info

Östersund

Östersunds FN-förening i samarbete med ABF-Z inbjuder till filmvisning om den globala klimatförändringen - "En obekväm sanning" , kl 19.00. ABF:s lokal (g:a LT-huset), Rådhusgatan 37, Östersund. Varmt välkomna!

Lund

Det lokala FN-förbundet uppmärksammar vattendagen


vattendag.org | ändrat 8.1.2009 | Webbansvarig