Välkommen till Världsvattendagen!

 

Världsvattendagen sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen. Många har deltagit sedan starten år 2006 och ett stort intresse har visats för evenemanget bland svenska skolklasser.

Vill du vara med och uppmärksamma Världsvattendagen i din skola eller organisation? Då har du kommit rätt!

Mer information kring 2022 års tema “Groundwater: making the invisible visible” (Grundvatten: Gör det onsynliga synligt) kan du finna under fliken ”Årets tema” och se resten av hemsidan för inspiration, tips på aktiviteter och annat du kan göra för att belysa frågor kring livets viktigaste resurs.

 

Check out the SHR twitter!