Världsvattendagen

”Vatten och Spillvatten” tema för Världsvattendagen 2017

Varje år, belyser Världsvattendagen en särskild aspekt av sötvatten. Under temat för 2017; ”Vatten och Spillvatten” gers en viktig möjlighet att befästa och bygga vidare på de tidigare Världsvattendagarna för att markera det nära sambandet mellan vatten och spillvatten (eller avloppsvatten) i strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling. UN-Water samordnar Världsvattendagen-kampanjen på en internationell nivå och föreslår ett tema för varje år. I Sverige är det SHR (Svenska Hydrologiska Rådet) som koordinerar kampanjen. Inom kort kommer den nya kampanjen att lanseras – håll utkik efter den på den internationella World Water Day sidan Här!

På World Water Week i Stockholm, i augusti 2016, presenterade UN-Water planen för Världsvattendagen 2017. Då berättade man om den internationell kampanj som varje år samordnas av UNEP, FN-Habitat, UNU och WHO, med stöd av andra UN-Water-medlemmar och samarbetspartners. Där presenterades temat för Världsvattendagen 2017, ”Water and Wastewater”, med betoning på hur avloppsvattnet uppfattas som en värdefull resurs i cirkulära ekonomier. Man tog också upp frågor om säker hantering av avloppsvatten, så som en effektiv investering i människors hälsa och för friska ekosystem.

Seminarium

Swedish Water House

Siwi kommer som vanligt att anordna ett stort, gratis, öppet seminarium i Stockholm under Världsvattendagen. I år är temat: Vatten för hållbar tillväxt

Årets Världsvattendag kommer att belysa vattnets betydelse för olika sektorer. Vatten underskattas och tillgången tas ofta för given. Vatten blir allt mer en bristvara, konkurrensen hårdnar. Företag och investerare måste bli medvetna om de risker som brist på vatten innebär och kunskap för att kunna hantera och minimera riskerna. Genom att förstå och hantera vattenrelaterade risker kan företag bygga resiliens och skapa långsiktig lönsamhet.

På seminariet tillkännages årets vinnare av Stockholm Water Prize.

Välkommen!

Datum: 22 mars 2016, Tid 09:00 – 13:00, Registrering från 08:30
Plats: Grand Hôtel, Sal Stockholm

Länk till anmälningssidan: man kan inte anmäla sig på plats!
Anmälan måste göras via anmälningsformuläret pga begränsad tillgång till sittplatser i lokalen.

Nu är kampanjen igång!

Nu kan ni gå in på den internationella hemsidan för Världsvattendagen och hämta både information och inspiration inför uppmärksammandet av Världsvattendagen här i Sverige.

Om du vill ha ytterligare hjälp, tips eller idéer kan du även kontakta oss på mail: vattendagen22mars@gmail.com.

Temat för 2016 är Vatten och jobb”, då lyfter vi fram sambandet mellan vatten och arbete på olika sätt, och belyser det faktum att  nära hälften av världens arbetstagare, 1,5 miljarder människor, arbetar i vattenrelaterade sektorer. Nästan alla övriga jobb är också beroende av tillgång på vatten på något sätt. Här är några exempel från den internationella hemsidan från UN Water.

Water is work

Water is work

Show the world how water is part of your daily job.

Water is art

Water is change

2016 är temat Vatten och Jobb!

Nu har nästa års Världsvattendagstema kommit från UN Water – det blir ”Vatten och jobb”. Börja planera redan nu, för hur er skola, er organisations eller ert företags bidrag till att uppmärksamma denna viktiga dag kan se ut! Vi kommer inom kort att lägga upp mer information här på hemsidan och även den internationella hemsidan kommer snart att vara fylld av idéer och fakta.

Tack för alla engagerade arrangemang 2015!

Ett stort varmt Tack till alla som engagerat sig för att skapa arrangemang och uppmärksamhet kring årets Världsvattendag! Det var ett stort engagemang för Vatten och Hållbar utveckling på många håll runt om i världen. Ta gärna en titt på den internationella hemsidan på allt som görs,  så kan du inspireras till kommande år.  I september-oktober kommer vi att presentera nästa års tema, som beslutas av UN-Water.

Nu kan vi börja se fram emot 2015 World Water Week i Stockholm, 23-28 augusti . World Water Week i Stockholm är den årliga mötesplatsen för globala vattenfrågor. Den organiseras av SIWI. I år är det jubileumsår, både för själva veckan men också för Stockholm Water Prize som delas ut under den här veckan. Temat i år är Water for Development. 2014 kom över 3,000 personer, och över 270 organisationer från 143 olika länder medverkade under veckan.

Känner du till Stockholm Junior Water Prize? Om du inte gör det så läs mer här. Under 18 år har Stockholm Junior Water Prize inbjudit kreativa unga studenter från hela världen till en fantastisk tävling i Stockholm, för att uppmuntra deras fortsatta intresse för frågor kring vatten och hållbar utveckling.

Världsvattendagen är här för 23 året i rad!

Världsvattendagen uppmärksammas just NU runt om i världen på så många olika sätt – det är en fantastisk mångfald och spridning på arrangemangen! Hoppas att även DU uppmärksammar och firar den internationella FN-dagen till VATTNETS ära! Drick ett stort glas kallt vatten, och stanna upp en stund – hur skulle ditt liv se ut om du inte hade tillgång till det rena, goda och friska vatten som du just tagit en klunk av? Kan vi nog uppskatta det faktum att vi har rent och gott dricksvatten till en mycket låg kostnad direkt ur våra kranar här i Sverige? 748 miljoner människor runt om i världen saknar fortfarande rent vatten. Stöd någon av de insamlingskampanjer som finns för att ge fler människor på jorden tillgång till rent dricksvatten. Du kan tex ge organisationen WaterAid ett stöd genom att Sms:a VATTEN till 72980 för att ge 50 kr, eller Sms:a VATTEN 100 till 72980 för att ge 100 kr. Det finns även andra initiativ man kan stödja, som Solvatten – en svensk uppfinning som du kan läsa mer om på deras hemsida.

Tack för att du är med och ökar medvetenheten om vårt viktiga Vatten!

Follow UN Water on faceboook. UN Water asks a ‪#‎WorldWaterDay‬ question!

What is water to you? Post a photo of yourself holding a sign with the hashtag ‪#‎wateris‬ and share it with us!

Världsvattendagen den 22 mars

Följ den Internationella kampanjen på facebook, eller gå in på den internationella hemsidan där du kan lära dig massor om årets tema – vatten och hållbar utveckling. Det finns sju olika aspekter av vatten som man belyser – det är Hälsa, Natur, Urbanisering, Industri, Energi, Mat och Jämlikhet.

NU äntligen kommer loggan för 2015!

På grund av ett större dataproblem hos UN Water,  och andra faktorer har årets kampanj inför Världsvattendagen blivit försenas, men NU har årets logga kommit på engelska, och här kan ni hämta den. (Ingen svensk logga kommer i år.) Loggan får användas fritt för att sprida information om vad Världsvattendagen är och står för. Hör gärna av er och berätta om ni har några offentliga arrangemang, någon temadag på skolan eller någon annan aktivitet med anledning av att vi uppmärksammar Världsvattendagen den 22 mars.  Eftersom Världsvattendagen i år infaller på en söndag, så går det även bra att lägga aktiviteter någon av de närliggande vardagarna – förslagsvis fredagen den 20 mars. Här kan ni hämta årets loggor.

Lycka till med det fortsatta planeringsarbetet inför årets viktiga dag; Världsvattendagen!

←Äldre   

Världsvattendagen körs med WordPress | Nyheter som RSS | Baserat på Partnerprogramm Theme