Världsvattendagen

NU äntligen kommer loggan för 2015!

På grund av ett större dataproblem hos UN Water,  och andra faktorer har årets kampanj inför Världsvattendagen blivit försenas, men NU har årets logga kommit på engelska, och här kan ni hämta den. (Ingen svensk logga kommer i år.) Loggan får användas fritt för att sprida information om vad Världsvattendagen är och står för. Hör gärna av er och berätta om ni har några offentliga arrangemang, någon temadag på skolan eller någon annan aktivitet med anledning av att vi uppmärksammar Världsvattendagen den 22 mars.  Eftersom Världsvattendagen i år infaller på en söndag, så går det även bra att lägga aktiviteter någon av de närliggande vardagarna – förslagsvis fredagen den 20 mars. Här kan ni hämta årets loggor.

Lycka till med det fortsatta planeringsarbetet inför årets viktiga dag; Världsvattendagen!

Vatten och Hållbar utveckling – temat för 2015

Varje år, belyser Världsvattendagen en särskild aspekt av sötvatten. Under temat ”Vatten och hållbar utveckling” utgör 2015 ett viktigt tillfälle att befästa och bygga vidare på de tidigare Världsvattendagar, och att lyfta fram vattnets roll för en global hållbar utveckling.

FN:s organet UN-Water stödjer Världsvattendagens kampanj på en internationell nivå, och bestämmer temat varje år. På World Water Week i Stockholm, i september 2014 presenterade UN-Water planen för 2015 års Världsvattendags-kampanj, som koordineras av UNDP med stöd av WWAP, UNESCO, HABITAT, UNEP, Världsbanken och FN-DESA.

I Sverige koordineras Världsvattendagen av SHR ( Svenska Hydrologiska Rådet). Inom kort kommer vi här att kunna presentera VVD-loggan för 2015.

Tack till ALLA som firade Världsvattendagen!!

Ett stort Tack till Er alla som på olika sätt var med och uppmärksammade Världsvattendagen i år!

Fortsätt att följ det internationella arbetet med Vattendagen på UN Waters hemsida.

Där kan man läsa om att 700 miljoner människor kan ha nåtts av budskapet om årets Världsvattendag!

This is amazing: 700 million people potentially saw your posts on World Water Day. How do we know? We decided to track the hashtag #WorldWaterDay and 700 million is the number that came up. This is the total number of possible times that someone could have viewed your messages. 700 million people is almost as many as the ones who lack access to improved water sources. How is that for spreading the word?

Världsvattendagen är här igen!

Nu är Världsvattendagen här – för 21:a året i rad firar vi vårt livsviktiga Vatten den 22 mars!

Runt om i Sverige, och i runt om i världen, uppmärksammas olika aspekter av vatten denna dag. Årets tema för Världsvattendagen är sambandet mellan Vatten och Energi. Gå gärna in på den internationella hemsidan HÄR och läs mer om vad årets tema handlar om .

Tack till alla Er som engagerat er för att arrangera och samordna olika aktiviteter kring Världsvattendagen 2014!

Faktablad om vatten från WaterAid

WaterAid har tagit fram ett material med information om Vatten i världen.

10 fakta om vatten – det kan hämtas på deras hemsida: Här

Informationsblad

Till alla som vill sprida information kring Världsvattendagen

finns här ett enkelt info-blad som ni kan printa och dela ut så mycket ni vill! Kanske kan du dela ut det på din skola eller arbetsplats, lägga några blad på cafébord eller lägga en bunt på närmaste bibliotek och även be personalen att skylta med böcker om vatten!

Lycka till med ert viktiga arbete för att uppmärksamma vårt gemensamma vatten!

VVD-info

NU är moment 12 klart. Vatten och Energi

Vattenpaketets nya material är klart

Moment 12 belyser alltså vatten och energi – det tema som utsetts av Förenta Nationerna (FN) för Världsvattendagen 2014. Temat har valts med syfte att öka kunskapen kring dessa två ämnen och lyfta fram den starka kopplingen mellan dem. Man vill belysa orättvisefrågor och bereda väg för nya internationella avtal och vägar till hållbar vatten- och energianvändning. Dessa punkter utgör också grunden för moment 12 i Vattenpaketet, där vi också har ett starkt fokus på svensk energiproduktion och relaterad vattenanvändning. Vi kommer att titta på:

-        Hur vatten och energi är kopplade och kanske egentligen är varandras förutsättning

-        Energi i vattenproduktion

-        Vatten i energiproduktion

-        Hur de vanligaste (och mest vattenintensiva) typerna av energiproduktion, vatten- och värmekraft, fungerar och använder vatten

-        Hur fördelningen ser ut mellan olika typer av elproduktion i Sverige och globalt

-        De utmaningar och potentiella problem som finns i hanteringen av våra vatten- och energiresurser, samt

-        De verktyg och åtgärder som lyfts fram av FN, och i relaterade studier, för att ”vända skeppet” och förbättra hanteringen av dessa resurser i framtiden.

Målet är att reda ut begreppen kring energi- och vattenanvändning, både i Sverige och internationellt, och med det ge en inblick i det, ofta ouppmärksammade, samspel som finns mellan dessa två otroligt viktiga resurser.

Vattenpaketet får nytt moment: Vatten & Energi

Nu är snart ett nytt moment i Vattenpaketet klart. Det blir moment 12, som tar upp årets tema; vatten och energi.

Så snart det nya materialet är klart kommer vi att lägga upp det här på hemsidan så att ni kan ladda ned det och använda i undervisning och informations-insatser inför Världsvattendagen 2014.

←Äldre   

Världsvattendagen körs med WordPress | Nyheter som RSS | Baserat på Partnerprogramm Theme