TEMAT FÖR 2018: NATURE FOR WATER

På World Water Week i Stockholm, i augusti 2016, presenterade UN-Water planen för Världsvattendagen 2017. Då berättade man om den internationell kampanj som varje år samordnas av UNEP, FN-Habitat, UNU och WHO, med stöd av andra UN-Water-medlemmar och samarbetspartners. Där presenterades temat för Världsvattendagen 2017, ”Water and Wastewater”, med betoning på hur avloppsvattnet uppfattas som en värdefull resurs i cirkulära ekonomier. Man tog också upp frågor om säker hantering av avloppsvatten, så som en effektiv investering i människors hälsa och för friska ekosystem.

Under temat för 2018; ”Nature for Water” tas frågor och idéer upp kring hur vi kan använda så kallade ‘Naturbaserade lösningar’ (exemelvis naturliga våtmarker i landskapet) för att lösa vattenrelaterade problem. 

Foto från: SIWI, http://submission.worldwaterweek.org/2014/event/7156

UN-Water samordnar Världsvattendagen-kampanjen på en internationell nivå. Se information kring årets kampanjpå den internationella World Water Day sidan Här!

Mer information om 2018 års tema, samt svenskt material och översättning kommer vid senare tillfälle.