TEMAT FÖR 2018: ”NATURE FOR WATER”

SIWI World Water Week i Stockholm, i Augusti varje år presenter UN-Water planen för Världsvattendagen. Då berättar man om den internationell kampanj som varje år samordnas av UNEP, FN-Habitat, UNU och WHO, med stöd av andra UN-Water-medlemmar och samarbetspartners. 

Under årets tema; ”Nature for Water” (naturbaserade vattentjänster) tas frågor och idéer upp kring hur vi kan använda hur vi kan använda naturen för att lösa vattenrelaterade problem, så kallade ‘naturbaserade lösningar’ (exemelvis våtmarker i landskapet). 

Miljöproblem, tillsammans med klimatförändringar, driver de vattenrelaterade kriserna vi ser runt om i världen. Översvämningar, torka och förorenade vattenresurser kan alla försämras av att vegetation, mark, floder och sjöar förändras eller tas bort.

När vi försummar våra ekosystem gör vi det svårare att förse alla med det vatten vi behöver för att överleva och må bra.

Naturen och dess och vattentjänster har potential att lösa många av våra vattenutmaningar. Att använda naturens egna förutsättningar eller till exempel plantera nya skogar och anlägga våtmarker kan hjälpa till att balansera vattnets kretslopp och förbättra människors hälsa och försörjning.

Foto från: SIWI, http://submission.worldwaterweek.org/2014/event/7156

UN-Water samordnar Världsvattendagen-kampanjen på en internationell nivå. Se information kring årets kampanjpå den internationella World Water Day sidan Här!

Mer svenskt material som kan vara användbart vid just erat arrangemang kommer inom kort!