TEMAT FÖR 2023: ”Påskynda omställningen”

World Water Week i Stockholm i Augusti varje år presenterar UN-Water temat för Världsvattendagen. Där berättas det om den internationella kampanj som varje år samordnas av UNEP, FN-Habitat, UNU och WHO, med stöd av andra UN-Water-medlemmar och samarbetspartners. 

Under årets tema ”Påskynda omställningen” (”Accelerating change”) kommer fokus ligga på att uppmana alla till att agera i största möjliga mån utifrån sin förmåga för att lösa vatten-och sanitetskrisen.

Kolibrin symboliserar att vi alla behöver göra vad vi kan för att hjälpa till. Källa: UN Water.

En dag i skogen bröt en brand ut.
Alla djuren sprang för sina liv.
De stod vid kanten av elden och tittade på lågorna i skräck och sorg.
Ovanför deras huvuden flög en kolibri fram och tillbaka till elden, om och om igen.
De större djuren frågade kolibrien vad hon gjorde.
”Jag flyger till sjön för att hämta vatten för att hjälpa till att släcka branden.”
Djuren skrattade åt henne och sa: ”Du kan inte släcka den här elden!”
Kolibrien svarade: ”Jag gör vad jag kan.”

Årets tema uppmanar alla att inspireras av historien om kolibrin, som gör allt i sin makt för att stoppa katastrofen. Alla använder vi vatten, och alla påverkas vi av dess tillgång och kvalitet. Miljarder människor och otaliga skolor, företag, vårdcentraler, gårdar och fabriker har inte den säkra tillgången vatten och sanitet de behöver. Små förändringar i vardagen samt stora initiativ behövs från samhällets alla kanter om vi ska ha en chans att få behålla vårt rena vatten.