ÅRETS TEMA 2017: VATTEN OCH SPILLVATTEN

Foto från: UN Water, Asian Development Bank via Foter.com / CC BY-NC-ND

På World Water Week i Stockholm, i augusti 2016, presenterade UN-Water planen för Världsvattendagen 2017. Då berättade man om den internationell kampanj som varje år samordnas av UNEP, FN-Habitat, UNU och WHO, med stöd av andra UN-Water-medlemmar och samarbetspartners. Där presenterades temat för Världsvattendagen 2017, ”Water and Wastewater”, med betoning på hur avloppsvattnet uppfattas som en värdefull resurs i cirkulära ekonomier. Man tog också upp frågor om säker hantering av avloppsvatten, så som en effektiv investering i människors hälsa och för friska ekosystem.

Under temat för 2017; ”Vatten och Spillvatten” gers en viktig möjlighet att befästa och bygga vidare på de tidigare Världsvattendagarna för att markera det nära sambandet mellan vatten och spillvatten (eller avloppsvatten) i strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling.  

UN-Water samordnar Världsvattendagen-kampanjen på en internationell nivå. Se information kring årets kampanjpå den internationella World Water Day sidan Här!