TEMAT FÖR 2019: ”Leaving no one behind”

World Water Week i Stockholm, i Augusti varje år presenter UN-Water planen för Världsvattendagen. Då berättar man om den internationell kampanj som varje år samordnas av UNEP, FN-Habitat, UNU och WHO, med stöd av andra UN-Water-medlemmar och samarbetspartners. 

Under årets tema; ”Leaving no one behind”  kommer fokus ligga på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla! 

http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2018/12/WWD2019_GENERIC_vs1_10Dec2018.jpg

 

Temat bygger på den globala 2030-agendan för hållbar utveckling och relaterar specifikt  till hållbarhetsmål 6 (SDG 6) som är att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla, år 2030.

Men idag lever fortfarande miljarder människor utan säkert vatten – i hushåll, skolor, arbetsplatser och fabriker. Marginaliserade grupper – kvinnor, barn, flyktingar, ursprungsbefolkningar, funktionshindrade och många andra – är ofta förbisedda och utsätts ibland för diskriminering, när de försöker komma åt vatten som de behöver för att leva.

I årets Världsvattendag vill vi uppmärksamma och jobba för att – vem du än är, vart du än är, är vatten är din mänskliga rättighet

UN-Water samordnar Världsvattendagen-kampanjen på en internationell nivå. Se information kring årets kampanjpå den internationella World Water Day sidan Här!