TEMAT FÖR 2022: ”Groundwater: Make the invisible visible”

World Water Week i Stockholm, i Augusti varje år presenter UN-Water planen för Världsvattendagen. Då berättar man om den internationell kampanj som varje år samordnas av UNEP, FN-Habitat, UNU och WHO, med stöd av andra UN-Water-medlemmar och samarbetspartners. 

Under årets tema; ”Groundwater: makeing the invisible visible” kommer fokus ligga på grundvatten som, även om det är onsynligt, enormt påvärkar våra liv.

Grundvatten och dess onsynliga effekter.
Källa: WWD

Temat bygger på den globala 2030-agendan för hållbar utveckling och relaterar specifikt  till hållbarhetsmål 6 (SDG 6) som är att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla, år 2030.

Årets temat är grundvatten, hur värdefult det är och hur det påvärkar våra samhellen. Grundvatten är viktigt då mäst sötvatten finns under jorden och många torra områder runt jorden beror totalt på grundvatten. I många områden är grundvatten resurser överexploaterade eller förorenade. Det är därför målet med årets temat är att förvara och ta hand om det grundvatten som finns – då återhämtning och förbättring av grundvatten tar lång tid.

I årets Världsvattendag vill vi uppmärksamma och jobba för att grundvattnet under våra fötter ska bevaras och försvaras mot förorening.

UN-Water samordnar Världsvattendagen-kampanjen på en internationell nivå. Se information kring årets kampanjpå den internationella World Water Day sidan Här!