Världsvattendagen 2010
i Sverige

Välkomna alla arrangörer på Världsvattendagen 2009!

Den här sidan är tänkt för er arrangörer och som ett stöd i ert arbete. En handbok för arrangörer 2009 med praktisk information och tips, och ett inspirationsmaterial med tre mallpaket för arrangemang har tagits fram som stöd och inpiration. Inspriation till aktiviteter kan även hämtas från aktiviteter under tidigare år. Information om Världsvattendagarna 2006-2008 finns här.

 

Logo för Världsvattendagen 2009

Den svenska logon (till vänster) för Världsvattendagen är framtagen på initativ av SHR. Denna logo används varje år och all arrangörer uppmuntras att använda logon vid marknadsföring av sina aktiviteter.

Den internationella logon med svensk text (till höger) är framtagen av UN-Water för Världsvattendagen 2009 med tema Det gränslösa vattnet. Även denna logo får användas av alla arrangörer.

 

 

 

Både svensk och internationell logo är tillgänglig i högre upplösning, vänligen kontakta Susanne Paul.

Affischer

UN Water har i samarbete med Svenska hydrologiska rådet, SHR översatt sin temaaffisch till svenska.

Broschyrer

Den internationella kampanjbroschyren framtagen av UN Water har översatts till svenska med hjälp av Svenska hydrologiska rådet, SHR. Här nedan finns broschyren tillgänglig i låg upplösning för vanliga färgskrivare och hög upplösning för professionell utskrift (tryckeri). Ytterligare en temabroschyr med svensk och internationell utblick är framtagen av SHR.

Internationella kampanjbroschyr i låg upplösning.

Internationell kampanjbroschyr i hög upplösning.

Svensk temabroschyr.

Tipspromenad

En tipspromenad med svarsformulär för Världsvattendagen 2009 är framtagen av SHR. Vänligen kontakta Susanne Paul för ett facit och en rättningsmall till SHRs tipspromenad. Önskas ytterligare inspiration för tipspromenad, genom att ta del av andra arrangörers tipspromenader, så kan SHR förmedla det.

T-shirt

Inför Världsvattendagen 2009 skickades två T-shirts för varje registrerad aktivitet till arrangörerna. Tanken är att T-shirts kan bäras av arrangörerna på Världsvattendagen eller användas till andra ändamål, till exempel som pris till tipspromenaden.

Vattenpaketet

Inom Vattenpaketet finns en testversion av temamoment "Det gränslösa vattnet" tillgänglig. Allt informationsmaterial inom Vattenpaketet är tillgängligt för registrerade användare att ladda hem kostnadsfritt. Mer info och registrering av användare.

Ytterligare kampanjmaterial på engelska

Tips! Dokumentärfilmen "Blue Gold - World Water Wars"


vattendag.org | ändrat 01.12.2009 | Webbansvarig