Världsvattendagen 2010
i Sverige

Tidigare Världsvattendagar

Svenska hydologiska rådet, SHR samordnar firandet av Världsvattendagen i Sverige sedan 2006. Samordnare för Världsvattendagen 2010 är Susanne Paul. Internationellt samordnas firandet av UN Water.

Världsvattendagen 2009

Temat för 2009 års Världsvattendag var Det gränslösa vattnet (på engelska 'Transboundary Waters').

Världsvattendagen 2008

Temat för 2008 års Världsvattendag var Hygien och hälsa (på engelska 'Sanitation').

Världsvattendagen 2007

Temat för 2007 års Världsvattendag var Vattenbrist - en utmaning ! (på engelska 'Coping with Water Scarity').

Världsvattendagen 2006

År 2006, med temat Vatten och kultur (på engelska 'Vatten och kultur'), var första året SHR arbetade med Världsvattendagen i Sverige. Olika arrangemang genomfördes i framför allt Stockholm och Uppsala.


vattendag.org | ändrat 2010-04-19 | Webbansvarig