Världsvattendagen

Vattenpaketet

Ladda hem Vattenpaketet och använd

För att ladda hem Vattenpaketet måste du vara en registrerad användare som är inloggad. Vill du registrera dig, så går du till: Registrera, under rubriken META här i högerspalten.

När du registrerat dig,  kan du gå in på: Logga in under rubriken META i högerspalten, och sedan klicka på länken här nedan:

[Logga in för att tanka hem vattenpaketet]

Vad?

Vattenpaketet är ett kostnadsfritt informationsmaterial kring vattenfrågor, som bland annat kan användas i samband med Världsvattendagen (den 22 mars varje år) liksom vid annat arbete rörande vattenfrågor. Det innehåller:

  • Föreläsningsmaterial i form av färdiga datorpresentationer med handledning samt tillhörande fördjupningstexter. Vattenkretsloppet belyses i sin helhet och övriga viktiga teman och begrepp såsom klimatvariationers påver­kan på vattenresurserna, virtuellt vatten, grönt och blått vatten, och vattenpolitik ingår. Föreläsningsmaterialet är indelat i 12 olika föreläsningsmoment.
  • Ett extra moment, som innehåller detaljbeskrivningar av roliga och lärorika vattenlekar och experi­ment som kan utföras med enkla medel i och utanför klassrummet, liksom förslag på andra aktiviteter och hemuppgifter kopplade till vatten. Momentet innehåller också förslag på rollspel som ska öka med­vetenheten om behovet av att sam­arbeta kring problem med vattenbrist, vattenkvalitet eller kring frågan om vattenkraft. Till rollspelen finns hand­ledningstexter och färdigt material för enkelt och direkt genomförande i undervisningen.

Varför?

Vattenfrågor berör olika intressegrupper i samhället och en hållbar vattenförvaltning kräver – utöver samverkan mellan dessa olika grupper – även ett person­ligt engagemang. Allmänna hydrologiska kunskaper samt en för­ståelse för hur naturvetenskapliga förutsättningar hänger ihop med samhällets användning av befintliga vattenresurser är en förutsättning för detta.

För vem?

Målgruppen för vattenpaketet är främst högstadie- och gymnasielärare, men även lärare för yngre barn. Vi tror och hoppas att materialet även är användbart för arbete med vattenfrågor i andra sammanhang där det finns intresse att öka förståelsen för vattnets roll i naturen och samhället, och hur människan kan utnyttja, skydda och påverka vattnet.

Välkommen och lämna dina synpunkter om materialet!

Kontakt:

Veronika Raguž, materialutveckling, veronika.raguz@gmail.com
Eva Emadén, samordning av Världsvattendagen i Sverige, vattendagen22mars@gmail.com
Svenska Hydrologiska Rådet (SHR), info@hydrologi.org

Vi tackar Forskningsrådet Formas för finansiellt stöd till projektet.

Svenska hydrologiska rådet (SHR)

SHR är en ideell förening som verkar för att främja hydrologisk forskning och utbildning samt för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer samhället till godo. Främst verkar SHR för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle och för en hållbar användning av vattenresurserna. SHR samordnar firandet av FNs Världsvattendag i Sverige sedan 2006.

Världsvattendagen

FNs generalförsamling antog år 1992 en resolution som utnämnde den 22 mars varje år till Världsvattendag. Idén var att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. I Sverige har Världsvattendagen firats sedan år 2006 och ett stort intresse har visats för evenemanget bland svenska skolklasser. Med vattenpaketet vill SHR nå större grupper som idag ännu inte har tillgång till aktiviteter vid Världsvattendagen.

Världsvattendagen körs med WordPress | Nyheter som RSS | Baserat på Partnerprogramm Theme