Länkar

Världsvattendagen UN Water

World Water Day

Organisationer som jobbar med vattenfrågor

UN-Water

Svenska Hydrologiska Rådet

FAO i Norden

IRC International Water and Sanitation Centre

Stockholm International Water Institute (SIWI)

Green cross

UNICEF

Unesco: Institute for Water Education

Water Aid Sverige

Svenska IHP

Swedish Water House

Föreningen Vatten

Svenska Föreningen för Limnologi

Nordisk hydrologisk förening, NHF

Svenskt Vatten

Sveriges Vattenorganisationer

Myndigheter som jobbar med vatten

Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket 
SGU
SMHI
Trafikverket
Vattenmyndigheterna
Länsstyrelserna

Vatten på svenska universitet

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Bygg- och miljöteknik

Karlstads universitet

Centrum för klimat och säkerhet

KTH, Stockholm

Institutionen för Mark- och vattenteknik

Linköpings universitet

Tema vatten

LTH, Lund

Institutionen för teknisk vattenresurslära

Vattenhallen

Luleå Tekniska Universitet

Institutionen för samhällsbyggnad

Stockholms Universitet

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Sektionen för Geo- och Miljövetenskaper
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Umeå Universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Uppsala Universitet

Luft-, vatten- och landskapslära
Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala Vattencentrum (UVC)

SLU, Uppsala

Institutionen för mark och miljö
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Övrig Vatteninformation

Vattenportalen

Miljömålsportalen

Avloppsguiden