Roligt med vatten

Det här momentet, som vi kallar Roligt med vatten hoppas vi ska kunna inspirera och vara till hjälp vid undervisning i olika vattenfrågor. Experimenten, aktiviteterna, hemuppgifterna och rollspelen som vi har plockat ihop från olika källor kan förhoppningsvis väcka nyfikenhet och vara lärorika på olika sätt. Gå gärna vidare till källorna som vi refererar till för att hitta flera roliga experiment och övningar!

Vatten har många intressanta fysiska och kemiska egenskaper som man kan lära sig mer om genom enkla experiment utomhus eller i klassrummet. Dessutom spelar vattnet en avgörande roll för allt liv på jorden, det ingår i de flesta större fysiska processer som sker på jorden, vi människor använder oss av det på många sätt i vår vardag och det spelar en viktig roll i världsekonomin. Vattnet kan även vara förödande på många sätt. Vid översvämningar och flodvågor eller vid brist på vatten och dålig vattenkvalitet kan många människor, djur och växter fara illa ut. Därför är det även viktigt att lära sig mer om vattnet i förhållande till oss människor och vårt vattenanvändande, vilket man får tänka till om i aktiviteterna i datorsalen, i rollspelen och i hemuppgifterna. Att känna till vattnets kemiska och fysiska egenskaper, som de olika experimenten bidrar till, underlättar förståelsen för aktiviteterna.

(Momentet Roligt med vatten skrevs ursprungligen av Jan Seibert och Amelie Darracq, och har därefter reviderats av Veronika Raguž)

Experiment

Experimenten i det här avsnittet är enkla och oftast korta. Experimenten är uppdelade i de som görs utomhus och de som kan göras i klassrummet.

Utomhus

Hur fort rinner vattnet i bäcken och hur mycket vatten rinner där?
Gör din egen regnmätare!
Att mäta snöfall
Inuti snöflingan
Alger på burk

I klassrummet

Skapa moln och regn
Luftfuktighet och värme i städer
Vattentryck
Vatten som rinner uppåt
Det magiska ägget
Trolla med peppar
Trolla med is
Osmos
Varför använder vi tvål egentligen?
Hur mycket vatten går åt?
Haloklin – Vattentanken
Termoklin – det är kallare vid fötterna när jag badar i sjön!

Aktiviteter

I det här avsnittet presenterar vi olika aktiviteter, såsom datorspel, frågesporter och rollspel rörande vattenfrågor. Aktiviteterna är uppdelade i dem som görs på en dator och rollspel som görs i större grupper och inte kräver dator.

I datorsalen

Vattenfrågesport
Vattenvårdsspel
Vatten- och miljöförvaltningsspel
Räkna ut ditt ekologiska fotavtryck och ditt vattenfotavtryck

Rollspel

Rollspel om vattenbrist
Rollspel om vattenkvalitet
Rollspel om vattenkraft

Svenska Juniorvattenpriset och Årets Vattenskola

Engagera dig/dina elever i ett projekt där de kan utveckla sitt tänkande kring vattenfrågor, få erkännande för sitt arbete och dessutom vara med och tävla om ett pris på 30000 kronor! Svenska juniorvattenpriset är  en tävling för gymnasieelever som har gjort ett konkret projekt som behandlar vattenmiljöfrågor och är en del av Förbundet Unga Forskare:s (FUF) årliga stora tävling Utställningen Unga Forskare. Eftersom vattenfrågor är tvärvetenskapliga och kan länkas till alla skolämnen, kan tävlingsbidragen vara inom olika ämnesområden och skrivna ur olika aspekter. Vinnaren i den svenska tävlingen får, förutom erkännandet och ett pris på 30000 kronor, vara Sveriges representant i den årliga internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize, som äger rum under konferensen World Water Week i Stockholm och där ungdomar från ett trettiotal länder deltar.

Läs mer om Svenska Juniorvattenpriset här och här.

Årets Vattenskola är en utmärkelse från Stockholm International Water Institute (SIWI) som uppmärksammar och uppmuntrar lärares och skolors engagemang i vatten- och miljöfrågor. Priset är ett diplom och 30000 kronor som stöd för fortsatt arbete inom området.

Läs mer om Årets Vattenskola.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *