Rollspel om vattenkraft

Det här rollspelet byggs upp kring ett förslag att bygga ett vattenkraftverk. Varje elev får ett kort informationsblad med bakgrundsinformation till spelet (se nedan). Efter att de har läst igenom informationsbladet ska varje elev välja en siffra mellan 1 och 6, som motsvarar rollen som hon/han kommer att spela, och få en kort rollbeskrivning (se nedan). Rollbeskrivningarna ger en ram till hur eleverna ska agera i spelet och presenterar några särskilda intressen, men eleverna får självklart också hitta på egna argument som de tycker är realistiska och som kan bidra till att övertyga andra spelare om ens ”egna åsikter” i frågan.

Klassen kan delas upp i grupper som spelar de 6 rollerna (flera elever samsas om att spela en roll samtidigt). Alternativt kan varje roll spelas av flera elever i tur och ordning; en elev spelar rollen en första omgång (t.ex. 15 minuter) framför de andra som tittar på och får utveckla spelet när det blir deras tur att spela rollen.  Det kan vara en bra idé att sätta en lapp framför sig eller på sin tröja så att alla ser vilken roll man spelar.

Det övergripande målet med rollspelet är att lära sig mer om olika vattenanvändare och motsvarande stridande intressen rörande vatten, mark och miljö, och att debattera kring de problem och konflikter som kan uppstå på grund av byggen av dammar och vattenkraftverk. I slutet av spelet ska eleverna kunna uttrycka sina åsikter i flera komplexa frågor såsom; väger möjligheten att lagra stora vattenmängder i dammar tyngre än kostnaden av ökad avdunstning från reservoarer? Är kontinuerlig tillgång till vatten och tillförsel av näringsämnen till jordbruksmark viktigare än att skydda ett bostadsområde från en eventuell översvämning som kan uppstå i framtiden?

Informationsblad (skriv ut, och ge varje speldeltagare)

Rollerna (skriv ut och klipp till lappar, så att varje speldeltagare får varsin lapp med sin respektive rollbeskrivning)

(Rollspelet ursprungligen utvecklat av Jan Seibert och Amelie Darracq, och därefter reviderat av Veronika Raguž)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *