Vatten och Energi

Vatten och energi är tätt sammanlänkade och beroende av varandra. Energiproduktion  kräver utnyttjande av vattenresurser , särskilt för vattenkraft, kärnkraft och termisk energi . Omvänt används ca 8 % av den globala energiproduktionen för att pumpa , behandla och transportera vatten till olika konsumenter .
År 2014  vill FN  – i nära samarbete med medlemsstaterna och andra berörda parter-  uppmärksamma  kopplingen mellan vatten – energi. Man kommer att belysa ojämlikheter i världen , särskilt för den ”över miljardern” människor som bor i slummen och i utarmade landsbygdsområden, där man kämpar med att överleva utan tillgång till säkert dricksvatten , adekvat sanitet , tillräckligt med mat och energitjänster.  Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att identifiera bästa praxis som kan göra en vatten – och energieffektiv ” Green Industry ” till en realitet .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *