Alger på burk

Alger lever vanligen i vatten eller på fuktiga ställen. De är organismer som utvinner energi ur ljus genom fotosyntes, och kräver därför ljus, vatten, näringsämnen och koldioxid för sin överlevnad. Alger är inte växter och skiljer sig utseendemässigt från växter genom att de inte har exempelvis blad, rötter och blommor som växterna har. Alger har en viktig roll i den marina ekologin och producerar också stora delar av världens syre. Fytoplankton är väldigt små alger som svävar fritt i vatten och är primärproducenter i näringskedjorna i vattenmiljöer och de utgör större delen av havens växtplankton.

Det här behövs: 3 genomskinliga burkar, kranvatten, växtnäring, svart papper, vatten från en bäck eller en liten sjö

  • Häll bäckvatten i alla 3 burkar.
  • Märk de tre burkarna med ”mörk”, ”gödd” och ”naturlig”.
  • Den ”mörka” burken: täck med det svarta pappret så att det blir helt mörkt inuti burken.
  • Den ”gödda” burken: häll i ¼ kaffesked växtnäring och rör om.
  • Den ”naturliga” burken låter du bara stå som den är.
  • Låt de 3 burkarna stå vid ett fönster. Skaka dem lite 2-3 gånger i veckan. Häll i lite kranvatten om mycket vatten  avdunstar.

Vad ser du hända i de 3 burkarna, vilken utveckling kan följas?