Luftfuktighet och värme i städer

I städer finns många hårda och ogenomträngliga ytor. Vägarna vi kör och går på, torgen vi fikar på och husen vi bor i är alla byggda av material som inte släpper igenom vatten. Vattnet som faller på städer har inte många ställen där det kan gå in i marken, utan oftast leds det bort i vattenledningssystem som vi människor byggt. På landsbygden är den mesta marken mer eller mindre genomtränglig. Jordar är porösa och vatten som faller på dem kan tränga igenom och tas upp av jorden. Alla växter som växer på jordarna innehåller också vatten och transpirerar vattenånga. Detta leder till att det oftast är högre luftfuktighet på landet än i städer.

Att det är så torrt i luften, det vill säga att det inte finns så mycket vattenånga i luften, påverkar temperaturen i städerna. Mycket av den energi som solen medför till den nedre delen av atmosfären används till att avdunsta vatten. Eftersom det finns mindre vatten i stadsluften, används mer av solvärmen för att värma marken. Man märker hur snabbt en asfaltyta torkar jämfört med markytor på landet. Luften som är i direkt kontakt med marken, värms i sin tur upp av den varma marken. Den låga luftfuktigheten påverkar på så sätt även temperaturen i städer, som blir högre än i omgivande landsbygder.

Experimentet är baserat på ett experiment från Skolvädernätet.

Det här behövs: två tallrikar, vatten, hårtork och läskpapper.

  • Lägg de två tallrikarna bredvid varandra på ett bord och lägg en bit av läskpappret på en av tallrikarna.
  • Häll en lika stor mängd vatten i båda tallrikarna. Tallriken med läskpapper representerar markytan på landet (exempelvis en äng), medan tallriken utan läskpapper representerar markytan i staden (exempelvis asfalt).
  • Sätt på hårtorken och håll den på samma avstånd från de två tallrikarna.

Vilken av tallrikarna blir snabbast torr? Varför är det så?

Källa: Skolvädernätet (2010) Experiment. Drivs av Göteborgs universitet.