Vatten som rinner uppåt

Med hjälp av en sughävert strömmar vatten från en behållare till en annan så länge vätskenivån i den första behållaren är högre än den andra. Strömningen sker på grund av vätskemolekylernas tyngd och attraktion till varandra. Man kan likna vattenrörelsen till en kedjas rörelse. Om vätskan förs ut ur en behållare och genom slangens högsta punkt, kommer den att fortsätta genom resten av slangen på grund av gravitationskraften. När vattnet rinner ut ur slangen uppstår ett undertryck i slangen som gör att vatten sugs in i det. Den här processen fortsätter tills vattennivåerna i de båda behållarna är lika höga eller tills vattnet i den övre behållaren tar slut. Ju större höjdskillnad det är mellan vattennivåerna i de två behållarna desto snabbare rinner vattnet.

Experimentet är baserat på ett experiment från Uppsala vattencentrum.

Det här behövs: två glas, en plast- eller gummislang, vatten. Har du ingen plast eller gummislang kan du själv göra en sughävert av två sugrör. Böj sugrören – du vill trä på det ena sugröret på det andra så att de tillsammans bildar ett uppochnervänt ”U”. Klipp två små snitt i det ena sugrörets kortända, så att du kan trä på det på det andra sugrörets kortända. Sammanfogningen av de två sugrören måste vara lufttät – tejpa, eller använd tuggummi/häftmassa för att få det tätt. Nu har du gjort en hävert!

  • Fyll på det ena glaset med vatten medan du låter det andra vara tomt.
  • Ställ de två glasen så att det vattenfyllda glaset står någonstans på en nivå högre upp än det tomma glaset.
  • Stoppa ner gummislangen i det fulla vattenglaset och sug i andra änden av slangen tills vatten börja rinna från slangen.
  • Stoppa ner änden i det tomma glaset.

Du får nu se att vattnet rinner uppåt i slangen, ut ur det högre ställda glaset och ner i det andra glaset. Slangen bildar en hävert!

Källa: Uppsala vattencentrum (2006). Professor Vatten. Drivs av Uppsala universitet.