Vattentryck

Tryck är detsamma som kraft per ytenhet. Vattentryck är alltså kraften som vatten utövar på en annan kropp per ytenhet. Ett samlingsnamn för tryck som utövas av vätskor är det hydrostatiska trycket. Trycket under vatten ökar med djupet. Ju djupare under vatten man kommer, desto mer vatten finns ovanför en och desto större blir alltså trycket. Man kan tänka sig att ju djupare man kommer, desto mer väger vattnet ovanför en och det kommer därför att utöva ett större tryck på vad som finns under det.

Experimentet är baserat på experiment från Uppsala vattencentrum.

Det här behövs: en plastflaska, något att göra hål med (exempelvis en spik), vatten.

  • Gör tre hål på sidan av flaskan. Det är viktigt att hålen är lika stora.
  • Täpp till hålen med dina fingrar och fyll samtidigt på flaskan med vatten.
  • Ställ ner flaskan på en diskbänk eller liknande och ta samtidigt bort alla fingrarna från hålen.

Vilken vattenstråle kommer längst? Varför?

Trycket i flaskan ökar med djupet, eftersom vattnet i flaskan trycks på av allt vatten som finns ovanför det. Vattnet med det största trycket finns längst ner i flaskan, eftersom det är vattnet som har mest vatten ovanför det och vattnet med det lägsta trycket finns högst upp i flaskan där det bara finns luft ovanför (luft väger mindre än vatten). Ur hålet längst ner på flaskan kommer därför vattnet med det högsta trycket vilket ger den längsta vattenstrålen. Vattenstrålarna blir kortare ju högre upp på flaskan hålen sitter.

Källa: Uppsala vattencentrum (2006). Professor Vatten. Drivs av Uppsala universitet.