Vatenpaketet får nytt moment

Samarbete kring vatten –  i Moment 11

Nu finns ett nytt moment i Vattenpaketet. Moment 11 är klart, där kan du lära dig allt om vad samarbete kring vatten betyder och kan innebära – du får en ppt-presentation, fakta och manus – och allt är kostnadsfritt, som vanligt!

”Om detta århundradets krig handlade om olja, så kommer krigen i nästa århundrade att handla om vatten”, det sa Världsbankens före detta vicepresident Ismael Serageldin i en intervju i ”Newsweek” 1995. Vatten är en oersättlig och oerhört dyrbar resurs som utgör en förutsättning för allt liv men också för alla aspekter i det mänskliga samhället. Det är en begränsad tillgång som är i ständig rörelse och som delas av många olika användare för många olika syften. Vatten kan alltså aldrig hanteras endast för en användare eller ett syfte. Tvärtom är samarbete kring vatten erkänt av världens ledande aktörer som ett måste för att garantera säker vattentillgång och hälsa för hela jordens befolkning.

Moment 11 belyser just samarbete kring vatten, vilket är temat för 2013-års Världsvattendag. Hela år 2013 har likaledes utsetts av Förenta nationerna (FN) till Internationella året för Vattensamarbete. I momentet kommer vi att beröra vikten av samarbete, liksom vinsterna och drivkrafterna bakom det. Vi tittar även på aktuella svårigheter kring vattensamarbete, potential för förbättring och framtida utmaningar. Exempel, både från Sverige och internationellt, kommer att användas för att illustrera dessa aspekter och det ges förslag på vidare fördjupning i ämnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *