NU är moment 12 klart. Vatten och Energi

Vattenpaketets nya material är klart

Moment 12 belyser alltså vatten och energi – det tema som utsetts av Förenta Nationerna (FN) för Världsvattendagen 2014. Temat har valts med syfte att öka kunskapen kring dessa två ämnen och lyfta fram den starka kopplingen mellan dem. Man vill belysa orättvisefrågor och bereda väg för nya internationella avtal och vägar till hållbar vatten- och energianvändning. Dessa punkter utgör också grunden för moment 12 i Vattenpaketet, där vi också har ett starkt fokus på svensk energiproduktion och relaterad vattenanvändning. Vi kommer att titta på:

–        Hur vatten och energi är kopplade och kanske egentligen är varandras förutsättning

–        Energi i vattenproduktion

–        Vatten i energiproduktion

–        Hur de vanligaste (och mest vattenintensiva) typerna av energiproduktion, vatten- och värmekraft, fungerar och använder vatten

–        Hur fördelningen ser ut mellan olika typer av elproduktion i Sverige och globalt

–        De utmaningar och potentiella problem som finns i hanteringen av våra vatten- och energiresurser, samt

–        De verktyg och åtgärder som lyfts fram av FN, och i relaterade studier, för att ”vända skeppet” och förbättra hanteringen av dessa resurser i framtiden.

Målet är att reda ut begreppen kring energi- och vattenanvändning, både i Sverige och internationellt, och med det ge en inblick i det, ofta ouppmärksammade, samspel som finns mellan dessa två otroligt viktiga resurser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *