Temat för 2012 är nu klart!

”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”

Den 22 mars 2012 uppmärksammar vi Världsvattendagen, för 19:e året i rad. FN instiftade denna dag 1993 för att få människor i hela världen att fokusera uppmärksamheten på vikten av att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Temat för nästa år blir: ”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”. Med nästa års tema man vill lyfta fram sambandet mellan tillgången på vatten och tillgången på mat, och behovet av en hållbar vattenanvändning för att försäkra oss om att det finns tillgång till vatten för odling och matproduktion, nu och i framtiden. Börja gärna planera ett arrangemang på din ort, redan nu! Du kan hämta inspiration från både den svenska och den internationelle hemsidan där du kan se vad som gjorts tidigare år. Du kan också följa kampanjen på Facebooksidan; World Water Day. Ta kontakt med olika aktörer på din ort: föreningar, företag, skolor och myndigheter och ”koka ihop något” som väcker uppmärksamhet och intresse!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *