Rollspel om vattenbrist

Följande rollspel handlar om vattenbrist och om hur viktigt det är att dela med sig av den livsviktiga naturresurs som vatten är. I rollspelet illustreras en konfliktfylld situation mellan naturens okontrollerbarhet och olika individuella intressen i en turistort.

Scenario:

Vi befinner oss på en turistort i södra Spanien. Det är i mitten av april och inte heller i år har det regnat (eller snöat) mycket. Turisterna börjar så smått att anlända för att njuta av solen, det fina havet och av alla de fritidsaktiviteter som finns tillgängliga. Inkomsterna från turistnäringen är vad som får orten att överleva resten av året. Torkan blir allt värre och ortens vattenförsörjningsföretag meddelar slutligen att vattnet kommer att stängas av mellan klockan 10 och 14 för alla hushåll och aktiviteter varje dag tills vidare. Som ett resultat att beslutet har olika intressenter kallats till ett gemensamt möte, där situationen ska diskuteras.

Utförande:

Varje elev får först välja en siffra från 1 till 7 som motsvarar rollen som hon/han kommer att få spela. Alla medverkande får ett och samma brev från direktören på vattenförsörjningsföretaget och en beskrivning av just deras roll i det här spelet. Efter att ha läst brevet och gjort sig bekant med sin roll ska varje elev mentalt förbereda/skriva ett kort tal om sin syn på beslutet, hur hon/han påverkas av det, vad hennes/hans intressen är och vad hon/han önskar. Därefter ska varje elev uttrycka sin åsikt, och därefter öppnas ”mötet” upp för diskussion. Eleverna ska debattera för sina åsikter, och förklara för alla andra varför deras intressen är viktiga (viktigast), och som grupp ska de försöka komma till samförstånd, komma på alternativa förslag för att gemensamt lösa problemet som de står inför.

Brevet (skriv ut och klipp i två delar, så att varje speldeltagare får varsitt brev)

Rollerna (skriv ut och klipp till lappar, så att varje speldeltagare får varsin lapp med sin respektive rollbeskrivning)

De övergripande målen med rollspelet är att:

  • – eleverna ska bli medvetna om mångfalden av användare och motsvarande stridande intressen kring vatten, samt de konflikter som kan uppstå vid vattenbrist;
  • – eleverna ska utveckla sina kommunikations-, argumentations- och förhandlingsförmågor.

Dessutom kan mer detaljerade mål bestämmas i början av eller under spelet, till exempel:

  • – enas om ett beslut, vilket innebär att någon/några berörda aktiviteter ska få undantagstillstånd och få tillgång till vatten mellan kl. 10 och 14;
  • – enas om ett beslut som anger en exakt kvantitativ vattenfördelning som ska ske de delar av dagen då vatten är tillgängligt (om exempelvis totalt 10 000 m3 vatten är tillgängligt per dag).

(Rollspelet ursprungligen utvecklat av Jan Seibert och Amelie Darracq, och därefter reviderat av Veronika Raguž)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *