Rollspel om vattenkvalitet

Följande rollspel handlar om vattenkvalitetsrelaterade konflikter som ska behandlas och lösas. Eftersom vatten är en så grundläggande del av våra liv och samhällen berör konflikterna inte bara vatten och vattenresurser som sådana, utan även etik, politik, juridik, ekonomi liksom andra intressen. I det här rollspelet har det uppstått en konflikt mellan några invånare och arbetare från staden Vattenköping.

Scenario:

Ett vattenkvalitetsproblem och följande konflikter har uppstått i staden Vattenköping. Vid Vattenköping ligger skogsområdet Vabo Skog och en liten å som rinner till sjön Storsjön, som är en populär rekreationsplats. Vattnet från brunnen i Vattenköping har blivit sämre, och har upprepade gånger visat alltför höga halter av bekämpningsmedel vid mätningar. Vattenverket i Vattenköping har påbörjat en undersökning för att bringa klarhet i varifrån föroreningarna kommer. Naturskyddsförening och Vabo Skogs djurvänner (som idag representeras av en och samma person) är mycket upprörda; de har faktiskt sett miljötillståndet försämras i skogen, ån och sjön och försökt varna för detta under många år. Det finns många utövare vars aktiviteter som kan bära skulden till vattenkvalitetsproblemen; den lokala möbelfirman, bönderna, vattenverket och rörtillverkaren är bara några. Vem är ansvarig egentligen? Och vad gör borgmästaren för att lösa problemet?

Vattenförsörjningen till Vattenköping måste stängas av, och vattenfordon måste försörja området med dricksvatten. Nu måste alla verkligen samarbeta för att få reda på varifrån föroreningarna kommer. Man har bestämt att idag ska man ha ett gemensamt möte i Vattenköping, så att alla som är intresserade ska få tillfälle att träffas, uttrycka sina synpunkter och tillsammans försöka lösa konflikten med hänsyn till allas intressen.

Utförande:

Varje elev väljer en siffra mellan 1 och 10 som motsvarar rollen som hon/han kommer att spela i rollspelet. Sedan ska hon/han:

  • – sätta sig in i spelets scenario, det vill säga problematiken som man står inför;
  • – läsa om och göra sig bekant med sin roll och tänka sig vilka av rollspelets andra karaktärer som hon/han skulle vilja prata med för att få (eller ge) stöd i sin argumentation.

Varje elev representerar en berörd invånare/arbetare som vill yttra sig om problemet och bidra till en konfliktlösning; Vattenköpings borgmästare, en bonde, en av bondens grannar, stadens trädgårdsmästare, arbetsledaren på den lokala möbelfirman, en vattenrörtillverkare, en representant från fiskklubben och Vabo Skogs djurvänner, lokaltidningsredaktören, och chefen för Vattenköpings vattenverk.

Efter att eleverna fått tid att bekanta sig med sin roll en stund, får de tillfälle att träffa och skapa kontakter med andra rollfigurer som kan dela deras intressen under en bestämd tid (exempelvis 30 minuter). De kan diskutera sina (sina rollers) gemensamma intressen, försöka få ny information från varandra (varje rollspelskort är unikt och kan innehålla olika information) och bestämma en gemensam strategi för den kommande diskussionen/förhandlingen.

Slutligen samlas alla för att prata om problemet och försöka hitta gemensamma lösningar. Det kan vara en bra idé att sätta en lapp framför sig eller på sin tröja så att alla ser vilken roll man spelar. Kom ihåg att ni, liksom i verkligheten, kanske inte vet allt om alla och har tillgång till all information, samt att det är viktigt att skydda sämjan i staden! Varje spelare ska ha fokus på sin roll och sina egna intressen, men målet med spelet är också att lära sig mer om nödvändigheten att kompromissa och samarbeta med andra för att nå mål som tar hänsyn till allas intressen.

Rollerna (skriv ut och klipp till lappar, så att varje speldeltagare får varsin lapp med sin respektive rollbeskrivning)

(Rollspelet ursprungligen utvecklat av Jan Seibert och Amelie Darracq, och därefter reviderat av Veronika Raguž)

En reaktion på “Rollspel om vattenkvalitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *