Amerikansk miljöforskare får 2011 års Stockholm Water Prize

Amerikansk miljöforskare får 2011 års Stockholm Water Prize
Stephen R. Carpenter, professor i zoologi vid University of Wisconsin-Madison, USA, har utsetts till mottagaren av 2011 års Stockholm Water Prize. Carpenter är en av världens mest kända forskare inom ekologi. Hans forskning kring samspelet mellan mänsklig miljöpåverkan och sjöars ekosystem har nått berömmelse världen över och har funnit praktisk tillämpning bland annat i metoder för att hantera övergödningsproblematik över hela världen, men även i Sverige. Tillkännagivandet skedde idag i samband med Världsvattendagen.

Stephen Carpenter, 59, har kombinerat fältexperiment och teoretiska modeller för att undersöka hur sjöars ekosystem formas av omgivande markanvändning och av relationen mellan de vattenlevande arterna. Särskilt betydelsefullt är hans arbete kring hur människan påverkar sjöar genom näringstillförsel, fiske och introduktion av främmande arter.

– Professor Carpenter tillhör de absolut främsta inom sitt område och har bidragit till att forma den ekologiska forskningen internationellt. Hans arbete spänner över flera ämnesområden och ligger till grund för konkreta metoder för att förvalta sjöar, skriver nomineringskommittén för Stockholm Water Prize i sin motivering.

Läs mer om detta på Stockholm International Water Institute, SIWIs, hemsida här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *