Gå för vatten

Gå för vatten

Vi vill uppmuntra skolor att ordna ”Walking for water” (Gå för vatten). Det är ett insamlings- och kunskapsprojekt där skolelever i åldrarna 10–13 år lär sig om vattens betydelse. De får även gå sex kilometer bärandes på sex liter vatten i ryggsäcken. Det är i genomsnitt så långt som flickor i utvecklingsländer måste gå varje dag för att hämta vatten, fast de bär vanligtvis upp till 20 liter vatten. De pengar som samlas in används sedan för att finansiera vattenprojekt i utvecklingsländer. Eleverna kan sedan följa projekten genom sitt skolarbete och via internet. Läs mer om det här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *