Uppmärksamma Världsvattendagen Du med!

Internationella Världsvattendagen hålls årligen den 22 mars för att fokusera uppmärksamheten på vikten av vatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. I år är temat: ”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”.

Alla som vill kan arrangera något denna dag – för att öka medvetenheten, och rikta uppmärksamheten mot vår gemensamma livsviktiga resurs VATTNET! Har Du, eller din skola, ditt företag eller din organisation planer på något Ni vill genomföra i anslutning till årets Världsvattendag – så kontakt gärna mig, så lägger jag upp information om det här på vår hemsida.

Första initiativet till en internationell dag att fira vatten togs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio år 1992. FN:s generalförsamling svarade genom att utse 22 mars 1993 till den första Världsvattendagen. Varje år har Världsvattendagen ett tema för att lyfta en särskild vattenfråga. UN Water, www.unwater.org/worldwaterday samordnar Världsvattendagen internationellt. I Sverige initieras och samordnas arrangemang av Svenska hydrologiska rådet, SHR.

Informationsblad

Vill du trycka upp ett informationsblad  – som du kan dela ut vid något arrangemang så är det bara att ladda ned denna pdf – fil, kopiera den dubbelsidigt och kapa till A5-format.

Informationsblad sid 1 :VVD-blad1och sid 2:VVD-blad2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *