Vattenpaketet har uppdaterats!

Moment 5 – Du konsumerar mer vatten än vad du dricker

Uppdaterat!

Momentet behandlar människans direkta och indirekta behov av vatten, och belyser temat för 2012 års Världsvattendag ”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”. Vattnets täta koppling till matproduktion belyses. Begreppen ”virtuellt vatten” och ”vattenfotavtryck” förklaras. Begreppen används för att åskådliggöra hur man kan åstadkomma en bättre vattenhushållning både som enskild, inom en region eller ett land t.ex. genom handel med virtuellt vatten.

Vattenpaketet

Vattenpaketet är ett kostnadsfritt informationsmaterial kring vattenfrågor, som bland annat kan användas i undervisningen på högstadier och gymnasier i samband med Världsvattendagen (den 22 mars varje år). Det innehåller:

  • Föreläsningsmaterial i form av färdiga datorpresentationer med handledning samt tillhörande fördjupningstexter. Vattenkretsloppet belyses i sin helhet och övriga viktiga teman och begrepp såsom klimatvariationers påver­kan på vattenresurserna, virtuellt vatten, grönt och blått vatten, och vattenpolitik ingår. Föreläsningsmaterialet är indelat i 10 olika föreläsningsmoment.
  • För att ladda hem Vattenpaketet måste du vara en registrerad användare som är inloggad. Vill du registrera dig, så går du till: Registrera, under rubriken META här i högerspalten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *