Allmänna engagemang

Tävla om Svenska Juniorvattenpriset! Nu har du chansen att vara med och påverka framtiden! Genom att göra ett projektarbete om vatten kan du vara med och tävla om Svenska Juniorvattenpriset och en prissumma på 30 000 kr. Vinnaren får även representera Sverige i den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize där ungdomar från över 30 länder deltar. Använd din kreativa förmåga för att finna lösningen på ett aktuellt problem! 
Läs mer om tävlingen och om SIWI.

Årets Vattenskola: Arbetar er gymnasieskola med hållbar utveckling och vattenfrågor? Då kan ni söka till Årets vattenskola. Utmärkelsen Årets vattenskola uppmärksammar och belönar gymnasieskolors och lärares engagemang i vatten- och miljöfrågor med ett pris på 30 000 kr som stöd för fortsatta satsningar inom området. 
Läs mer om Årets vattenskola här.

Tipspromenad: 12 vattenrelaterade frågor för ungdomar och vuxna.  Här kan du hämta Tipspromenad. Ett facit och en rättningsmall kommer här inom kort!

Samla in pengar: För att få den mer globala aspekten kan ni samla in pengar till WaterAid, Unicef eller någon annan internationell organisation som ett bra komplement.

Bibliotek: Kanske kan ni gå in på närmaste bibliotek och be personalen att skylta med böcker om vatten dagarna kring den 22 mars!