Vattenpaketet

Vattenpaketet är ett kostnadsfritt informationsmaterial kring vattenfrågor som kan användas i samband med Världsvattendagen, liksom vid annat arbete rörande vattenfrågor (se meny till höger).

Det innehåller föreläsningsmaterial i form av färdiga datorpresentationer med handledning samt tillhörande fördjupningstexter. Vattenkretsloppet belyses i sin helhet och övriga viktiga teman och begrepp såsom klimatvariationers påver­kan på vattenresurserna, virtuellt vatten, grönt och blått vatten, och vattenpolitik ingår. Föreläsningsmaterialet är indelat i 12 olika föreläsningsmoment:

Moment 1 – Vatten – en (o)ändlig resurs
Moment 2 – Översvämning och torka
Moment 3 – Att arbeta för en bra vattenkvalitet
Moment 4 – Vatten i en varmare värld
Moment 5 – Du konsumerar mer vatten än vad du dricker
Moment 6 – Vatten? Tänk grönt, inte bara blått!
Moment 7 – Hygien, hälsa och sanitet
Moment 8 – Det gränslösa vattnet
Moment 9 – Vattenkvalitet
Moment 10 – Staden och vattnet
Moment 11 – Samarbete kring vatten
Moment 12 – Vatten och energi

Varför?

Vattenfrågor berör olika intressegrupper i samhället och en hållbar vattenförvaltning kräver – utöver samverkan mellan dessa olika grupper – även ett person­ligt engagemang. Allmänna hydrologiska kunskaper samt en för­ståelse för hur naturvetenskapliga förutsättningar hänger ihop med samhällets användning av befintliga vattenresurser är en förutsättning för detta.

För vem?

Målgruppen för vattenpaketet är främst högstadie- och gymnasielärare, men även lärare för yngre barn. Vi tror och hoppas att materialet även är användbart för arbete med vattenfrågor i andra sammanhang där det finns intresse att öka förståelsen för vattnets roll i naturen och samhället, och hur människan kan utnyttja, skydda och påverka vattnet.

Lämna gärna dina synpunkter om materialet!

Vi tackar Forskningsrådet Formas för finansiellt stöd till projektet.