Räkna ut ditt ekologiska fotavtryck och ditt vattenfotavtryck

Det ekologiska fotavtrycket är ett bildligt uttryck på mängden resurser som en människa förbrukar: det är uttryckt i den areal av förnyelsebara resurser som behövs för att försörja en människa eller ett land. Det motsvarande begreppet vattenfotavtryck är den totala mängd vatten som används för att producera alla varor och tjänster som konsumeras av varje individ, familj eller land.

Det här behövs: Flera internetuppkopplade datorer – varje elev ska helst sitta ensam. Om detta inte är möjligt kan aktiviteten även utföras som en hemuppgift. Tanken är att varje elev ska räkna ut sitt ekologiska fotavtryck och sitt vattenfotavtryck. Resultaten kan exempelvis redovisas i grupp i klassen eller som en skriftlig uppgift.

Tips:
Footprint Calculator
Water Footprint Network