Hur mycket vatten går åt?

Förebyggande arbete är det bästa sättet vi har att skydda och ta hand om vårt vatten, och att minska påverkan som våra hushåll har på vattenresurserna – både kvantitativt och kvalitativt. Av det vatten som används dagligen, går endast cirka 3 procent till att laga mat och dricka. De största delarna av vattenanvändningen går till att spola i toaletter, borsta tänderna, tvätta oss och duscha (se Fördjupningstext moment 1). Olika sorters läckage leder också till att stora mängder vatten går åt. Läckaget kan vara omedvetet (på grund av exempelvis fel i olika sorters varor såsom ledningar, kranar och så vidare) eller medvetet (på grund av att exempelvis en kran inte blivit noggrant avstängd). För att kunna agera på ett sätt som skyddar våra vatten, behöver man först förstå hur stor påverkan man har på det. Här ges förslag på hur man kan tydliggöra och kvantifiera mängden vatten som vi använder i vår vardag, och vilken skillnad ett ändrat beteende kan leda till.

Det här behövs: två plastbaljor, kran, ett måttglas, ett tidtagarur, lite tvål.

  • – Välj ut två personer som ska tvätta händerna under precis lika lång tid. Under kranen i varje handfat placeras en plastbalja, som tar upp allt vatten som används. Var sparsamma med tvål – det är vattnet vi är intresserade av.
  • – Den ena personen låter vattnet rinna, medan hon/han tvättar händerna.
  • – Den andra personen stänger av kranen vid intvålning, och låter vattnet rinna enbart vid sköljning av händerna.
  • – Stäng av vattnet i de två kranarna samtidigt efter bestämd tid.
  • – Mät hur mycket vatten det blev i varje balja.

Hur stor skillnad (i liter vatten) är det mellan de två baljorna?

Hur många gånger tvättar man händerna per dag, per vecka, eller per år? Hur många badkar (1 badkar rymmer cirka 150 liter vatten) motsvarar den mängd vatten som man kan spara under ett år om man stänger av vattnet när man tvålar in sina händer?

  • – Öppna en av kranarna som om den läckte.
  • – Håll ett måttglas under kranen, så att den tar upp de fallande dropparna. Mät tiden det tar för en bestämd mängd vatten att samlas i måttglaset (låt dropparna samlas i måttglaset tills det finns tillräckligt mycket vatten för att bedöma en mängd).

Hur mycket vatten går åt under en hel dag eller ett helt år, när vi låter kranen läcka?