Det magiska ägget

Arkimedes princip säger att ett föremål som är nedsänkt i en vätska påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som den undantränga vätskans tyngd. Förenklat kan man därför säga att när ett föremål tränger undan vatten som väger mer än föremålet självt, kommer föremålet att flyta. När ett föremål tränger undan vatten som väger mindre än föremålet, kommer det att sjunka, för då är tyngdkraften större än lyftkraften som kommer från det undanträngda vattnet. När föremålet tränger undan vatten som väger lika mycket som föremålet självt, kommer det sväva.

Saltvatten har högre densitet än sötvatten (kranvatten). Densitet är ett mått på ett ämnes volymmassa (massa/volym) eller med andra ord ett ämnes täthet. Saltvattnet har högre densitet än ägget och det kommer därför flyta i det salta vattnet. Sötvattnet har lägre densitet än ägget och det kommer därför att sjunka i sötvattnet.

Experimentet är baserat på ett experiment från Uppsala vattencentrum.

Det här behövs: två glas, vatten, salt, två ägg.

  • Fyll båda glasen med vatten.
  • Blanda i salt i ett av glasen.
  • Lägg i ett ägg i varje glas.

Se vad som händer med äggen! I vilket glas flyter ägget och i vilket sjunker det ner till botten? Varför?

Vad mer, förutom ägg, flyter i saltvattnet? En potatisklyfta flyter till exempel också i saltvatten, medan den sjunker i vanligt kranvatten. Har du fler exempel? Kan du genom att tillsätta mer vatten få något som inte flöt innan att flyta?

Källa: Uppsala vattencentrum (2006). Professor Vatten. Drivs av Uppsala universitet.