Vattenfrågesport

Professor vattens hemsida (länk funkar inte) finns en frågesport, där man kan testa sina vattenkunskaper. Många av svaren på de olika frågorna hittar man också på samma hemsida. Frågorna är uppdelade i tre svårighetsgrader; (1) grunda frågor, (2) djupa frågor, (3) bottenlösa frågor och 10 frågor ställs varje omgång. Vid spelets början har man en hink med tio vattendroppar och för varje fel svar, försvinner en droppe ur hinken. Spelet går ut på att man ska svara rätt på så många frågor som möjligt och samtidigt behålla störst antal vattendroppar i hinken.

Det här behövs: Flera internetuppkopplade datorer. Eleverna kan arbeta självständigt eller i grupper om 2-3 personer, där de då kan diskutera frågorna och svaren.

Det finns även många andra online-frågesporter om vatten; både på svenska och på engelska. Två exempel är:

Kanotfärd är ett kunskapsprov utvecklat inom projektet Vägar till vatten, som avdelningen för tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet arbetar med.

Amerikanska naturvårdsverket har utvecklat figuren Thirstin och en samling olika vattenspel. Spelen är på engelska och heter Thirstin’s Question and Answer Game (frågesport), Thirstin’s Word Scramble (här ska man rätta till förvrängda ord och sätta in dem i sitt sammanhang, i meningar om vatten) och Thirstin’s Water Cycle (interaktiv illustration av vattnets kretslopp).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *