Moment 7

Hygien, hälsa och sanitet

Detta moment om hygien, hälsa och sanitet behandlar ur ett historiskt perspektiv svensk folkhälsa, utveckling av allmän vattenförsörjning och centrala avloppssystem från 1700-talet fram till idag. Momentet sätter också hygien, hälsa och sanitet i ett internationellt perspektiv, samt kopplar ämnet till relevanta millenniemål.

Datorpresentation moment 7 Handledning moment 7 Fördjupningstext moment 7