Moment 8

Det gränslösa vattnet

Det gränslösa vattnet beskriver hur vi människor bör förhålla oss till vattnets naturliga gränser, så kallade avrinningsområden, och hur vattenfrågor hanteras inom Sverige i dagsläget utifrån EU:s ramdirektiv för vatten, samt om gränsöverskridande vatten internationellt.

Datorpresentation moment 8 Handledning moment 8 Fördjupningstext moment 8