Moment 10

Staden och vattnet

Den här presentationen handlar om vatten i städer, hur urbanisering påverkar vattenresurserna och vilken vattenrelaterad infrastruktur som är kopplad till städer. Momentet behandlar temat för 2011 års Världsvattendag ”Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld”.

Datorpresentation moment 10 Handledning moment 10 Fördjupningstext moment 10