Moment 12

Vatten och energi

Moment 12 handlar om den täta kopplingen mellan vatten och energi, vilket är temat för Världsvattendagen år 2014. Målet med momentet är att reda ut begrepp kring energi- och vattenanvändning, både i Sverige och internationellt, och med det ge en inblick i det starka samspel som finns mellan dessa två otroligt viktiga resurser.

Datorpresentation moment 12 Handledning moment 12 Fördjupningstext moment 12