Moment 1

Vatten – en (o)ändlig resurs

Den här presentationen handlar om vattnets grundläggande egenskaper; vattnets tre faser, vattnets kretslopp, vattnets fördelning geografiskt, över året och i olika magasin. Vattnets betydelse i vårt vardagsliv, liksom hur och till vad människan använder vatten presenteras också i momentet.

Datorpresentation moment 1 Handledning moment 1 Fördjupningstext moment 1