Moment 11

Samarbete kring vatten

Moment 11 handlar om samarbete kring vatten, vilket är temat för 2013-års Världsvattendag. Hela år 2013 har också utsetts av FN till Internationella året för Vattensamarbete. I momentet beskrivs vikten och vinsterna av vattensamarbete, liksom drivkrafterna bakom det, men även aktuella svårigheter och framtida utmaningar.

Datorpresentation moment 11 Handledning moment 11 Fördjupningstext moment 11